España: información sobre este curso

Tipo de curso: nivel 2
Fecha de inicio: Julio 14, 2018
Ubicación: Banyoles

información en castellano más abajo

Curs avançat flors de Bach - Nivell 2
dissabte 14 de juliol de 9:30 a 19 hores amb pausa per dinar i diumenge 15 de juliol de 9:00 a 15:00 hores.

Les persones que ho desitgin podran fer continuïtat amb el curs Practitioner de flors de Bach - Nivell 3 que es realitzarà en una data acordada pel grup a l'octubre 2018.

Per accedir al curs de nivell 2 és necesari haber cursat un curs de nivell 1 certificat pel Centre Bach d'Anglaterra i aportar-ne el justificant.

IMPARTIT PER
Alba Sagarra, Psicóloga, Terapeuta corporal, Practitioner BFRP i formadora de flors de Bach acreditada pel Centre Bach d'Anglaterra. Imparteix formació de flors de Bach des de 2006.

Aportació: 225€. Inclou certificat Centre Bach d'Anglaterra (80% assistència mínima) i dossier del curs.

Consulta'ns altres dates i poblacions.

............. . . .. . . . INFORMACIÓN EN CASTELLANO . . .. . . . .............

Curso avamnzado flores de Bach
sábado 16 de julio de 9:30 a 19 horas y domingo 17 de julio de 9:00 a 15:00 horas.

Las personas que lo deseen podrán proseguir su formación participando al Curso Practitioner flores de Bach - Nivel 3 que se impartirá en una fecha acordada por el grupo en octubre2018.

Para acceder a un curso de nivel 2, la persona debe aportar el certificado de participación a un curso de nivel 1 acreditado por el Centro Bach de Inglaterra.

IMPARTIDO POR
Alba Sagarra, psicóloga, Terapeuta corporal, Practitioner BFRP y formadora de flores de Bach acreditada por el Centro Bach de Inglaterra. Imparte formación de flores de Bach desde 2006.

Aportación: 225€. Incluye certificado Centro Bach de Inglaterra (80% asistencia mínima) y dossier del curso.

Consultar otras fechas y poblaciones.

Web: formacioflorsdebach.blogspot.com
Email: formacioflorsdebach@gmail.com
Teléfono:

Volver a la lista de cursos