España: información sobre este curso

Tipo de curso: nivel 1
Fecha de inicio: Febr. 24, 2018
Ubicación: Barcelona

información en castellano más abajo

FORMACIÓ FLORS DE BACH FEBRER - MAIG 2018
Curs introductori flors de Bach - Nivell 1
dissabte 23 de febrer de 10:00 a 19:00 i diumenge 24 de febrer de 9:30 a 14:30 hores

Aportació: 200€. Inclou certificat Centre Bach d'Anglaterra (80% assistència mínima) + dossier del curs.

Les persones que ho desitgin podran fer continuïtat amb el curs Profundització flors de Bach - Nivell 2 que es realitzarà els dies 21 i 22 d'abril i amb el curs Practitioner flors de Bach - eines a la consulta - Nivell 3 que s'impartirà els dies 19, 20 i 21 de maig

IMPARTIT PER
Alba Sagarra, Psicóloga, Terapeuta corporal, Practitioner BFRP i formadora de flors de Bach acreditada pel Centre Bach d'Anglaterra. Imparteix formació de flors de Bach des de 2006.

Consulta'ns altres dates i poblacions.

............. . . .. . . .INFORMACIÓN EN CASTELLANO. . .. . . . .............

FORMACIÓN FLORES DE BACH FEBRERO - MAYO 2018
Curso introductorio flores de Bach
Sábado 24 de febrero de 10:00 a 19:00 horas y domingo 24 de febrero de 9:30 a 14:30 horas.

Aportación: 200€. Incluye certificado Centro Bach de Inglaterra (80% asistencia mínima) + dossier del curso.

Las personas que lo deseen podrán proseguir su formación participando al Curso Profundización flores de Bach - Nivel 2 que se impartirá los días 21 y 22 de abril y al Curso Practitioner flores de Bach - herramientas para la consulta - Nivel 3 que se impartirá los días 19, 20 y 21 de mayo.

IMPARTIDO POR
Alba Sagarra, psicóloga, Terapeuta corporal, Practitioner BFRP y formadora de flores de Bach acreditada por el Centro Bach de Inglaterra. Imparte formación de flores de Bach desde 2006.

Consultar otras fechas y poblaciones.

Web: formacioflorsdebach.blogspot.com
Email: formacioflorsdebach@gmail.com
Teléfono:

Volver a la lista de cursos